Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

696 KHK-SINAV TARİHİ DUYURUSU

İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin; geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeron olarak çalışan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Tarihi Duyurusu

24.12.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde tespit komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimimiz İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan taşeron işçilerden başvuruları kabul edilenler için aşağıda belirtilen tarih ve saatte sınav yapılacaktır. Sınava girecek personellerin belirtilen tarih ve saatte İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ hizmet binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

                                                                                                                                  İlan olunur 28.02.2018

Sıra No

Adı Soyadı

Görev Yeri

Görevi

Sınav Tarihi ve Saati

1

Elanur EVCİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arkeolog

12.03.2018 – 15:00

2

Hilmi YAĞCIOĞLU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

12.03.2018 – 15:00

3

Cevat BOZOK

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

12.03.2018 – 15:00

4

Onur TOPRAK

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

12.03.2018 – 15:00

5

Ender BATTALOĞLU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

12.03.2018 – 15:00

6

Gamze OLCAY

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

12.03.2018 – 15:00

7

Tacettin KÖKSAL

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

12.03.2018 – 15:00

8

Seyit MERT

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

12.03.2018 – 15:00

9

Fatma KARAKOÇ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

12.03.2018 – 15:00

10

Murat AKAN

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

12.03.2018 – 15:00

11

Ali GÖÇER

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

12.03.2018 – 15:00

12

Saliha KARADENİZ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

12.03.2018 – 15:00

13

Zeynep SAVAŞ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

12.03.2018 – 15:00

14

Hakan ACUN

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Temizlik

12.03.2018 – 15:00