Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

696 KHK-SINAV SONUÇLARI

İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin; geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeron olarak çalışan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları

 

24.12.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde tespit komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimimiz İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan taşeron işçilerden başvuruları kabul edilenler için yapılan sınav sonuçları aşağıda listelenmiştir.

                                                                                                                                    İlan olunur 12.03.2018

Sıra No

Adı Soyadı

Görev Yeri

Görevi

Sınav Sonucu

1

Elanur EVCİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arkeolog

Başarılı

2

Hilmi YAĞCIOĞLU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

Başarılı

3

Cevat BOZOK

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

Başarılı

4

Onur TOPRAK

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

Başarılı

5

Ender BATTALOĞLU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

Başarılı

6

Gamze OLCAY

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Başarılı

7

Tacettin KÖKSAL

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Başarılı

8

Seyit MERT

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Başarılı

9

Fatma KARAKOÇ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Başarılı

10

Murat AKAN

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Başarılı

11

Ali GÖÇER

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Başarılı

12

Saliha KARADENİZ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Başarılı

13

Zeynep SAVAŞ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Başarılı

14

Hakan ACUN

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Temizlik

Başarılı