Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

696 KHK-SAĞLIK DURUMUNDAN SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLAN İŞÇİLERİN SINAV TARİHİ DUYURUSU

İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin; geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeron olarak çalışan, sağlık durumu sebebiyle sözleşmesi askıda olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Tarihi Duyurusu

 

24.12.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde tespit komisyonu tarafından yapılan incelemeler son ucunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimimiz İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan sağlık durumu nedeniyle sözleşmesi askıda olan taşeron işçilerden başvuruları kabul edilenler için aşağıda belirtilen tarih ve saatte sınav yapılacaktır. Sınava girecek personellerin belirtilen tarih ve saatte İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ hizmet binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur 02.05.2018

 

Sıra No

Adı Soyadı

Görev Yeri

Görevi

Sınav Tarihi ve Saati

1

Ali GÖÇER

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

03.05.2018 – 14:00