Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Neredeyim :

Çelebi

ÇELEBİ İLÇESİ

       Kuruluşu ile ilgili farklı rivayetler olan ilçenin çok eski tarihlere dayanan bir geçmişi vardır. İlçe etrafında henüz ciddi bir kazı çalışması olmamakla birlikte tesadüfen rastlanan mezarlıklar, bina temelleri ile kale kalıntıları bunu göstermektedir.

       Çelebi, Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma döneminin başlangıcı olarak bilinen Anadolu’nun fethinin ilk zamanlarında şark’ı garb’a bağlayan yolların en önemlisi olan Kırşehir – Ankara yolunun birkaç km. yakınında bulunan ve karalık olarak bilinen mevkiide iskân edilen köylülerle meskûn hale gelmiştir. Genelde ziraatle uğraşan bu insanların kurduğu köyün o günkü yerleri, Çelebi’nin uzağında bir mezra görünümündedir. Daha sonraları ise Türkmen aşiretinin Harameyn koluna mensup bir kafile, diğer Türkmen kollarında adet olduğu üzere, Çelebi dağının çanağı olarak tarif edilen ve bugün kavas özü olarak da bilinen yere gelerek yerleşmişlerdir. Hayvancılık ve avcılıkla geçimlerini sağlayan Türkmenler için burası artık ileriye dönük yerleşim yeri olmuştur.

       İlçe, Çelebi dağının eteklerine kurulmuştur. Batısında Bala ve Karakeçili ilçeleri ile sınırlıdır. Ankara’ya 115 km, Kırıkkale’ye 57 km, Kayseri yolu kavşağına ( Keskin’e doğru ) 27 km mesafesi vardır.

Çelebi, 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazetede yayımlanan kanun ile resmen ilçe olmuştur.