Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Kırıkkale’nin tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak, geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, turizmi çeşitlendirmek,tanıtmak pazarlamak; kültür ve turizm alanındaki faaliyetlerle ilgili kurumlarla iş birliği yaparak koordinasyonu sağlamak.


VİZYON

Kırıkkale’nin yaşayan ve gelişen bir kent olarak; kültür ve turizm alanında sahip olduğu değerlerle kısa sürede markalaşmasını ve sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile İlimizin dünya turizminden alacağı payı arttırmak.