Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

696 KHK-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin; geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeron olarak çalışan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

 

       24.12.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde tespit komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimimiz İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan taşeron işçilerden başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazananların listesi aşağıda gösterilmiştir.

                                                                                                        İlan olunur 16.02.2018

Sıra No

Adı Soyadı

Görev Yeri

Görevi

Başvuru Durumu

1

Elanur EVCİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arkeolog

Kabul

2

Hilmi YAĞCIOĞLU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

Kabul

3

Cevat BOZOK

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

Kabul

4

Onur TOPRAK

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

Kabul

5

Ender BATTALOĞLU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güvenlik

Kabul

6

Gamze OLCAY

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Kabul

7

Tacettin KÖKSAL

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Kabul

8

Seyit MERT

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Kabul

9

Fatma KARAKOÇ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Kabul

10

Murat AKAN

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Kabul

11

Ali GÖÇER

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Kabul

12

Saliha KARADENİZ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Kabul

13

Zeynep SAVAŞ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Kabul

14

Hakan ACUN

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Temizlik

Kabul